Internet

Internet จำเริ่มต้น และ วิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ต

Internet Internet คืออะไร และ Internet แปลว่าอะไร 

Internet Internet มีอะไรบ้าง ทุกคนรู้ หรือ ไม่สงครามนอกจาก การสู้รบกันที่ทำให้เกิด แต่ความเสียหายแล้ว สงครามยังเป็นช่วงพัฒนา และ เกิดการประดิษฐ์สิ่ง ของต่างๆมากมาย ที่เราใช้กันอยู่ ทุกวันนี้ เช่น คอมพิวเตอร์ เรดาร์ ยาเพนิซิลลิน กาแฟสำเร็จรูป นั้นยังรวมไปถึง อินเตอร์เน็ต ที่เราใช้อกันอยู่ ทุกวันนี้ด้วย ย้อนกลับไป 50 ปีก่อนในสมัยที่คอมพิวเตอร์ ที่ยังใหญ่เท่าห้องๆหนึ่ง

Internet
Internet

และก็ยังสามารถ ทำงานได้ทีละอย่าง คอมพิวเตอร์ ในสมัยนั้นสร้างขึ้นเพื่อ ให้นักวิจัย และ ก็นักวิทยาศาตร์ใช้คิดคำนวณ อะไรบ้างที่มนุษย์เรา ไม่สามารถคิดคำนวณ ได้เองในเวลาอันสั้น ปันหาในตอนนั้นนอกจากขนาด ที่ใหญ่ของคอมพิวเตอร์แล้ว ยังต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ มากๆในการเข้าไปคีย์ข้อมูล ดังนั้นเวลาที่จะทำงาน กับคอมพิวเตอร์นั้น developer ไม่สามารถทำงาน กับ คอมพิวเตอร์

ได้โดยตรง จะต้องเขียนคำสั่งลง ในกระดาษแล้วก็เอา ให้ผู้เชี่ยวชาญไปคีย์ ใส่คอมพิวเตอร์ ได้ผลยังไง ผู้เชี่ยวชาญ ก็จะจดข้อมูลออกมาให้ developer ซึ่งเป็นการยุ่งยากมาก และ ไม่สะดวกสบาย และ คำว่าไม่สะดวกสบาย คำนี้แหละ ที่ทำให่มนุษย์ต้องพัฒนา คอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นขึ้น  คือการเดิน สายออกมานอกห้อง เพื่อให้ developer สามารถสั่งการได้โดยตรง การสั่งงานระยะไกล

นี้เองทำให้นักวิทยาศาตร์ เริ่มจิตนาการว่า คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ไม่จำเป็นต้องทำอะไร แค่อย่างเดียวได้ไหม ทำให้เกิดคอนเซ็ปๆหนึ่ง time sharing ทั้งหมดที่กล่าวมาก็เพื่อ ประหยัดเวลา ประหยัด ทรัพยากร ในปี ค.ศ. 1947-1991 คือช่วงของสงครามเย็น อธิบายสั้นๆคือ การปะทะ ระหว่างโลกเสรี และ โลกคอมมิวนิสต์ อกร่นนำคือ สหรัฐ และ โซเวียด หรือ รัฐเซีย ในปัจจุบันสงครามเย็นเขาจะไม่ปะทะกันตรงๆแต่จะ ใช้การชิงไหวชิงพริบกัน

ถ้าไม่มีสงครามเราก็อาจจะยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้กัน

และเรื่องที่ ปะทะ กันบ่อยๆคือ เรื่อง เทคโนโลยี นี้เอง ตอนนัั้นเองทางโซเวียด ได้พัฒนาดาวเทียม ขึ้นมาเป็นชาติแรก และ ทำการปล่อยออกสู่ชั้น บรรยากาศเพื่อโคจร รอบโลกทำให้สหรัฐเอง อยู่นิ่งดูดายไม่ได้เลยต้องหัน มาพัฒนาอะไรบ้างอย่าง ของตัวเองเพื่อไว้ ต่อกร กับทางโซเวียดสหรัฐ เองเลยตัดสิ้นใจว่า จะพัฒนา ทางด้านสื่อสาร ดังนั้นสหรัฐจึงตั้งโครงการๆหนึ่ง

ขึ้นมาใน ปี ค.ศ 1958 ท่ี่มีชื่อโครงการว่า darpa defense advanced research project agency ซึ่งโครงการนี้ก็คิดค้น พัฒนาการสื่อสาร ประเภทหนึ่งที่จะกลายมาเป็นInternet explorer อย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นั้นเอง แต่ก่อนที่จะพัฒนา ยังเน้นเพียงการส่งข้อมูลอยู่ และ จุดเริ่มต้นเริ่ม จากนักวิทยาศาตร์คนหนึ่งได้เขียน รูปแบบ และ จิตนาการ ของอินเตอร์ ไว้เกิดมีผุ้คนสนใจ ก็เลยเกิดกระแสของ การวิจัยด้านการ ส่งต่อข้อมูลกระจาย ไปทั่วโลก

จนกระทั่งใน ปี 1962 เกิดแรงกระตุ้น ขึ้นมาอีกครั้ง แล้วก็เป็นแรงกระตุ้น ที่เกิดจากสงคราม เช่นเดียวกัน ในตอนนั้นสหรัฐ ได้รับข่าวมาว่า ประเทศคิวบาร์ ได้ทำการติดตั้งจรวด หัวรบขีปนาวุธ และ เล็งมาที่สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คิวบาร์เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ และ ยังอยู่ติดกับ อเมริกา ด้วยถ้ายิง ขีปนาวุธแน่นอนคือไม่รอด เหตุนี้จึงทำให้สหรัฐกังวลเป็นอย่างมาก และ ที่ไปกว่านั้นคือ

ภาวะสงคราม มีทั้งข้อดีและข้อเสียในเหนึ่งๆเรื่องมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมออยู่ที่เราจะมองเรื่องๆนั้นในมิติไหน 

กลัวการสื่อสารจะโดยตัดขาด เลยเกิดแรงกดดันที่จะต้องพัฒนา การสื่อสารเพื่อที่ถ้าถูกโยมตีการสื่อสารจะได้ไม่ล้มเหมือนตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะการสื่อสารคือหัวใจหลักของทุกอย่าง ในตอนนั้นทุกเครือข่ายก็พยายามพัฒนาระบบการสื่อสา่รของตัวเองขึ้นมา ในอเมริการมีอยู่สองระบบ ได้แก่ rand ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมาย ส่วนระบบที่สอง คือ arpanet

ริเริ่มโดย darpa ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว และ โครงการ arpanet นี้แหละมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และ เป็นโครงการแรกที่สามาถส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่อยู่ใกล้กันมากได้สำเร็จเป็นโครงการแรกของโลก มาที่อังกฤษๆ เองก็มีการพัฒนาระบบสื่อสารอยู่หนึ่งระบบด้วยกัน คือ

nlp networkแต่ปันหาของโครงการนี้คือทุนสนับสนุนไม่พอ และ ก็ได้ล้มโครงการไปแต่ก็ได้ทิ้งบ้าสิ่งที่สำคัญไว้ การที่เราส่งข้อมูลสวนทางกันอาจจะเกิดกัน สะดุด หรือ ติด ค้างอยู่ตรงกลาง สิ่งที่ nlp network ได้ทิ้งไว้ให้คือ การสับข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ส่งไปรวมกันที่ปลายทาง มาต่อที่ฝรั่งเศษๆเองก็มีอยู่หนึ่ง ระบบและหนึ่งชื่อว่า cyclades และ ก็ทุนไม่พอเหมือนกับ

อังกฤษ สาเหตุที่ทุนไม่พอกันนั้น เป็นเพราะนายทุนนั้นสมัยนั้นพากันคือว่า อินเตอร์คงไปไม่ได้ หรือ อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเริ่มๆนี้เลยไม่พากันลงทุนและทำให้ แต่ละโครงการขาดเงินทุนสนับสนุน ถึง cyclades เงินทุนจะไม่พอแต่ไม่ได้ยุบโครงการไปเหมือนของทางอังกฤษ และ ยังได้คิดค้นไอเดียๆหนึ่งขึ้นมา คือไอเดียติดต่อกัน ระหว่าง network ต่างๆ ในเมื่อเงินทุน

ไม่พอคอมพิวเตอร์ก็ไม่พอเลยเน้นการติดต่อระหว่างเครือข่าย และ ชักชวนให้ทุกประเทศมาเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย และ การเชื่อมต่อ network เหล่านั้นเราเรียกว่า inter network หรือ เรียกกันในปัจจุบันว่า internet นั้นเอง ในปี 1971-1972 คน นักวิจัยคนหนึ่ง ประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่า electronic mail หรือ email ขึ้น ทำให้การส่งข้อมูลเปลี่ยนไปอย่างมาก ช่วงนั้น ยังถือว่าใช้ยากยังใช้แค่าในด้านการศึกษาไว้ส่งงานวิจัยอะไรต่างๆ ยังไม่เข้าถึงคนทั่วไป

หลังจาก นั้น 10 ปี ใน ปี 1980 มีนักวิจัยชาวอังกฤษคนหนึ่งรู้สึกว่า ระบบมันใช้ยาก อยากที่จะเรียกคนมาติดต่อกับเขาได้ง่ายๆ เลยเขียนโค้ช ขึ้นมาและกลายมาเป็น browser หรือ ติดตั้ง Internet explorer ให้กับคอมพิวเตอร์ และนักวิจัยคนที่คิดค้น browser ขึ้นมาเรียก browserของตัวเองว่า www. หลังจากนั้นโลกก็ได้รับรู้ว่าอินเตอร์เน็ตนั้นใช้ง่าย และ ในปี 1991-1995 ก็เลยทำให้อินเตอร์เน็ตบูมขึ้นมาทั่วโลก อินเตอร์เน็ตก็เลยเริ่มเข้าถึงครัวเรือนนับแต่นั้นมา

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top